PHụC Vụ TÍCH HợP Hệ THốNG ĐIệN LựC

Việc thiết kế và dịch vụ quản lý năng lượng mặt trời HAMAK® có thể giúp bạn thiết lập và thực hiện phát điện năng lượng mặt trời hiệu quả cao nhất. Thông qua kinh nghiệm công trình nhất thể hóa cơ điện hơn 10 năm, từ nghiên cứu thực địa, thiết kế, lựa chọn vật liệu, nhận thầu và vận hành đến cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tư vấn hoàn thiện nhất. Dựa trên kinh nghiệm phong phú, chúng tôi cung cấp thiết kế, thi công và bảo trì tối ưu hóa cho một loạt các công trình điện, qua đó cung cấp đánh giá và lợi ích đầu tư tốt nhất cho đối tác hợp tác sách lược của chúng tôi.

Đánh giá hiệu quả

Đội ngũ năng lượng mặt trời HAMAK® sẽ căn cứ vào vị trí địa lý của bạn, căn cứ kinh vĩ độ và điều kiện khí hậu tại địa phương (như ánh mặt trời, nhiệt độ, chiều rộng, độ ẩm…), giới thiệu mô đun thích hợp và yêu cầu BOS liên quan để cung cấp một loạt dịch vụ quy hoạch đánh giá đầu tư, để đảm bảo phương án đầu tư tốt nhất của đối tác hợp tác.

Thiết kế hệ thống

HAMAK® sẽ căn cứ vào địa hình và đặc trưng bề mặt trái đất của bạn để thiết kế hệ thống, bao gồm dịch vụ thiết kế móng kiến trúc, kết cấu lắp đặt, hàng loạt mô-đun, kết hợp bộ chuyển đổi, đường ống truyền tải… Nếu không có nhu cầu & giới hạn quy hoạch đặc thù, chúng tôi thông thường sẽ cung cấp hai loại quy phạm điện IEC hoặc NEC cho bạn lựa chọn.

Đánh giá lựa chọn vật liệu

HAMAK®sẽ căn cứ vào sản phẩm của bạn thực hiện đo lường hiệu suất, và hiệu chỉnh theo đặc tính mô-đun năng lượng mặt trời nhằm giành được hiệu suất cung cấp điện hệ thống tốt nhất,đảm bảo đối tác hợp tác của chúng tôi giành được quy hoạch điện có hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Thực hiện & giám sát tại hiện trường

HAMAK® có tiêu chuẩn kiểm nghiệm thi công trình độ cao và thực tiễn thi công hiện trường phong phú, sau khi bạn xác nhận hệ thống và đánh giá, đội ngũ của chúng tôi sẽ chỉ đạo dịch vụ thiết lập toàn bộ dự án tại nơi đó, và sau khi hoàn công thực hiện điều tra nghiên cứu & hiệu chỉnh từ góc độ khác, cho đến khi phù hợp tiêu chuẩn kiểm nghiệm và tiêu chuẩn chất lượng cao rõ ràng.

Dịch vụ giám sát

HAMAK® để bảo vệ lợi ích đầu tư và hiệu quả hoạt động điện trường của các đối tác hợp tác, đã xây dựng một loạt cơ chế đồng bộ dịch vụ hoàn chỉnh từ trong kinh nghiệm quản lý giám sát điện trường nhiều năm, nhằm đặt được mục tiêu tạo lợi ích ổn định cho khách hàng và thực hiện phục vụ hệ thống phát điện năng lượng mặt trời hiệu quả cao.

Đăng nhập