Sản phẩm BUSINESS UNIT
Sạc điện độc lập

Sạc điện độc lập

●Đầu ra sóng sin, hệ thống ATS tích hợp
●Theo dõi công suất tối đa (MPPT)
●Có thể mở rộng nhiều máy, tăng cường dung lượng đầu ra
●Có thể cung cấp đầu ra 3 pha 4 giây
●Sử dụng đầu nối tốc độ nhanh, lắp đặt tiện lợi
Đăng nhập