Sản phẩm BUSINESS UNIT

Driver Motor nặng lúợng măt trới

●Theo dõi công suất tối đa (MPPT)
●Lắp 2 bộ cảm biến, tự động phát hiện và điều khiển
●Sử dụng vào hút nước tưới tiêu, bể /tháp chứa nước, hút nước giếng nước, đạp nước bể nuôi cá, xả gió nhà kính….
●Điều tiết công suất đầu ra theo cường độ ánh nắng mặt trời chiếu, không cần pin lưu trữ.
Đăng nhập