URE PANEL BUSINESS UNIT
URE PANEL

URE PANEL

Nguồn năng lượng tái sinh liên hợp tập kết các kỹ thuật và tinh hoa như khai thác nguyên liệu, vật liệu thượng hạ lưu đến ứng dụng modul…, khai thác phát triển sản phẩm hiệu suất chuyển đổi cao, phù hợp tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt, và coi việc cung cấp nguồn năng lượng sạch liên tục ( sustainable ) có ưu thế giá cả (affordable) là sứ mệnh.
Nguyên kiện liên quan

Modul năng lượng mặt trời Power nguồn năng lượng tái sinh Liên hợp sử dụng pin năng lượng mặt trời PERC đơn tinh thể hiệu suất cao tự sản xuất tự chế để đóng gói, có hiệu suất chuyển đổi quang điện cao và cường độ cơ giới vững chắc, sản phẩm chất lượng cao có thể mang đến đầu ra điện năng ổn định và dồi dào cho hệ thống năng lượng mặt trời.

URE Peach module, which is made by advanced package technology to significantly reduce series resistance of module, generates more power output. The high power Peach module, built with self-made high-performance single crystal PERC solar cells, can also provide the stable and plentiful power output for the solar system.

Chuyên mục phim
Tải file
Đăng nhập