Sản phẩm BUSINESS UNIT

Sạc điện độc lập di động

●Nhập MPPT, có thể kết hợp nhiều tấm năng lượng mặt trời
●DC hỗ trợ, đầu ra AC
●Bên trong chứa hệ thống ATS, khi Pin yếu tự động chuyển đổi thành mạng điện chính.
●Hiển thị dung lượng pin LED
●Sử dụng Pin tuần hoàn sâu thân keo bảo vệ môi trường hiệu suất cao.
Đăng nhập