Sản phẩm BUSINESS UNIT

Bộ chuyển đổi độc lập HAMAK

●Đầu ra sóng sin
●Hiệu suất chuyển đổi đạt 98%
●Điện áp DC 360Vdc đầu vào, tổn thất ít
●Hệ thống ATS tích hợp
●Bảo vệ ngắn mạch, quá tải, nhiệt độ quá cao
Đăng nhập