Sản phẩm BUSINESS UNIT
Jupiter Series

Jupiter Series

●Tính ứng dụng linh kiện cụm linh kiện cao, có thể kết hợp với các loại tấm lợp, và mức độ có thể điều chỉnh cao.
●Khi lắp đặt giá, không nên phá hoại kết cấu của bản thân công trình xây dựng
●Sử dụng linh kiện ghép nối nhanh, tiết kiệm thời gian lắp đặt và tiền công
Đăng nhập