Sản phẩm BUSINESS UNIT
Hercules Series

Hercules Series

●Thích hợp cho nhà máy điện lớn, có thể phối hợp cọc móng RC hoặc kết cấu cọc đất xoắn ốc, linh hoạt cao.
●Thực hiện thiết kế cự li lớn giữa cốt liệu và cọc móng, tiết kiệm tiền công lắp đặt
●Cốt liệu chính kết hợp với cốt liệu ngang sử dụng linh kiện kết nối nhanh, lắp ráp tiện lợi, tốc độ nhanh.
Đăng nhập