PROJECT DETAILS
Tên công trình :
Quy mô dự án :
Vị trí địa lý :
Thời gian hoàn thành :
Thuộc tính công trình :
Chia sẻ cộng đồng :
Giải thích dự án cụ thể :

Hệ thống này xây dựng tại xóm Đỉnh Nam nằm tại trung tâm thị trấn Tây Loa, trong thời gian xây dựng vừa lúc qua mùa mưa, khai công đến khi hoàn công chỉ 26 ngày làm việc. Dự án này sử dụng mô đun hiệu suất cao 315 w tinh thể đơn năng lượng mặt trời chất lượng hàng đầu toàn quốc, kết hợp bộ chuyển đổi điện tử Delta, khung HAMAK xử lý chống gỉ sơn acrylic 10 μm cực dương 15 μm, và được kỹ sư kết cấu tính toán xác nhận đảm bảo an toàn.

RELATED PROJECTS
Thị trấn Thổ Khố huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Xã Phố Diêm huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Phố Lí huyện Nam Đầu
View Project
Khu Thần Cương thành phố Đài Trung
View Project
xã Tuyến Tây huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Đại Lâm huyện Gia Nghĩa
View Project
Đăng nhập