PROJECT DETAILS
Tên công trình :
Quy mô dự án :
Vị trí địa lý :
Thời gian hoàn thành :
Thuộc tính công trình :
Chia sẻ cộng đồng :
Giải thích dự án cụ thể :

Dung lượng lắp đặt của hệ thống này gần 1MW, xây dựng tại bãi trồng nấm hương, bắt đầu quy hoạch từ tháng 6 năm 2017, do gặp khó khăn trong xin công trình năng lượng xanh, nên đến tháng 9 năm 2018 chính thức vào bãi thi công, thời gian công trình chỉ 1 tháng là hoàn công. Thiết bị dự án này sử dụng mô đun hiệu suất cao 310 w năng lượng mặt trời mới chất lượng hàng đầu toàn quốc, kết hợp bộ chuyển đổi điện tử Delta , khung hệ thống xử lý chống gỉ sơn acrylic 7 μm cực dương 7 μm HAMAK, được kỹ sư kết cấu tính toán xác nhận đảm bảo an toàn.

RELATED PROJECTS
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Thổ Khố huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Xã Phố Diêm huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa
View Project
Khu Thần Cương thành phố Đài Trung
View Project
xã Tuyến Tây huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Đại Lâm huyện Gia Nghĩa
View Project
Đăng nhập