PROJECT DETAILS
Tên công trình :
Quy mô dự án :
Vị trí địa lý :
Thời gian hoàn thành :
Thuộc tính công trình :
Chia sẻ cộng đồng :
Giải thích dự án cụ thể :

Hệ thống này lắp đặt tại xã Tuyến Tây miền Tây Bắc huyện Chương Hóa, phía tây giáp eo biển Đài Loan, là xã thị trấn ngư nghiệp diện tích nhỏ nhất huyện Chương Hóa. Dự án này quy hoạch sử dụng mô đun hiệu suất cao 310 w năng lượng mặt trời mới chất lượng hàng đầu toàn quốc, kết hợp bộ chuyển đổi điện tử Delta , khung hệ thống xử lý chống gỉ sơn acrylic 7 μm cực dương 7 μm HAMAK, được kỹ sư kết cấu tính toán xác nhận đảm bảo an toàn.

RELATED PROJECTS
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Thổ Khố huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Xã Phố Diêm huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Phố Lí huyện Nam Đầu
View Project
Khu Thần Cương thành phố Đài Trung
View Project
Thị trấn Đại Lâm huyện Gia Nghĩa
View Project
Đăng nhập