PROJECT DETAILS
Tên công trình :
Quy mô dự án :
Vị trí địa lý :
Thời gian hoàn thành :
Thuộc tính công trình :
Chia sẻ cộng đồng :
Giải thích dự án cụ thể :

Dung lượng lắp đặt hệ thống này gần 1MW, xây dựng trong vườn cơ giới chính xác Đại Phố Mỹ, bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 quy hoạch, song dung lượng dây cáp điện của Tai power ở khu vực này không đủ, cho đến tháng 1 năm 2019 mới thuận lợi thi công. Thiết bị dự án này sử dụng mô đun hiệu suất cao 310 w nguồn năng lượng mặt trời mới chất lượng tốt nhất toàn quốc, kết hợp bộ chuyển đổi điện tử Delta, khung sử dụng xử lý chống gỉ sơn acrylic 7μm cực dương 7μm HAMAK, được kỹ sư kết cấu tính toán xác nhận đảm bảo an toàn.

RELATED PROJECTS
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Thổ Khố huyện Vân Lâm
View Project
Thị trấn Tây Loa huyện Vân Lâm
View Project
Xã Phố Diêm huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Lộc Cảng huyện Chương Hóa
View Project
Thị trấn Phố Lí huyện Nam Đầu
View Project
Khu Thần Cương thành phố Đài Trung
View Project
xã Tuyến Tây huyện Chương Hóa
View Project
Đăng nhập